Forum
Prawa Mediów
Elektronicznych

E-sąd, e-praca, e-finanse

Uniwersytet Szczeciński

6-7 października 2020 r.

To już szósta edycja!

FPME jest konferecją o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi prawa mediów elektronicznych. Subsydiarnym celem wydarzenia jest integracja przedstawicieli praktyki oraz nauki zajmujących się kwestiami związanymi z prawem mediów elektronicznych.

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Czołowe postacie świata nauki i biznesu

Źródło wiedzy dla studentów i praktyków tematu

Wydarzenie multimedialne

Projekt współfinansowanych ze środków programu „Społecznik na lata 2019-2021 - Program Marszałkowski”

Organizator
FPME

Forum Prawa Mediów Elektronicznych organizowane jest przez Instytut Nauk Prawnych i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Krajową Radę Komorniczą, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.

Miejsce
konferencji

Ze względu na sytuację epidemiczną, 6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych odbędzie się w formie webinarowej. Konferencja prowadzona będzie wyłącznie online.

Udział uczestników biernych będzie możliwy jedynie w formie zdalnej.

Prezentacje będą zamieszczone i wyświetlane w systemie „clickmeeting”. Natomiast wystąpienia prelegentów odbywać się będą w formule hybrydowej, tj. część referatów będzie wygłoszona bezpośrednio z transmisją na platformie internetowej, a pozostałe -wyłącznie w formie zdalnej.

Wydarzenie będzie realizowane przy pomocy platformy „clickmeeting” (www.clickmeeting.com).

Tematyka
konferencji

Podczas konferencji pragniemy poruszyć następujące obszary:

E-sąd

E-praca

E-finanse

Program

8:00 – 8:30

Rejestracja uczestników

8:30 – 9:00

Otwarcie konferencji

Wystąpienie gościa specjalnego

9:00 - 9:30

Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach

dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

Panel 1. E-sąd
Moderator: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

9:30 – 9:50

Informatyzacja postępowania cywilnego w nowelizacji KPC z 2019 r.

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski)

9:50 – 10:10

Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle nowelizacji KPC z 2019 r.

dr hab. Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski)

10:10 – 10:30

Elektroniczne Biuro Podawcze po nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r. (art.125 § 21a KPC)

dr Anna Zalesińska (Uniwersytet Wrocławski)

10:30 – 10:50

Mój wymarzony e-sąd

dr Grzegorz Karaś (Sąd Okręgowy w Warszawie)

10:50 – 11:10

Wymiar Sprawiedliwości bez papieru - mrzonka czy realna możliwość

Sebastian Szczepański (Prezes Currenda Sp. z o.o.)

11:10 – 11:30

Prace Rady Europy dotyczące cyfrowego sądu

dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW, mgr Bartłomiej Oręziak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

Panel 2. E-sąd
Moderator: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski)

12:00 – 12:20

Elektroniczne posiedzenia sądu polubownego

dr Aneta Arkuszewska (Uniwersytet Rzeszowski)

12:20 – 12:40

Transgraniczna e-mediacja

dr Marcin Białecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

12:40 – 13:00

Działalność sądu polubownego do spraw domen internetowych

dr hab. Włodzimierz Głodowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

13:00 – 13:20

Działalność notarialnego e-sądu

dr Andrzej Jan Szereda

13:20 – 13:40

Elektroniczna dokumentacja medyczna w sporach z udziałem pacjentów

dr hab. Monika Urbaniak prof. UM (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

13:40 – 14:00

Dyskusja

14:00 – 15:00

Lunch

Panel 3. e-kancelaria komornicza
Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

15:00 – 15:20

Elektroniczne akta w pracy komornika sądowego

dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

15:20 – 15:40

Elektroniczne instrumenty nadzoru sędziego nad czynnościami komornika sądowego i postępowaniem egzekucyjnym

dr hab. Anna Machnikowska prof. UG (Uniwersytet Gdański)

15:40 – 16:00

Wybrane aspekty nagrywania czynności komornika sądowego

dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki)

16:00 – 16:20

Przyszłość kancelarii komorniczej w świecie wirtualnym

Marcin Borek (Izba Komornicza w Szczecinie), Piotr Leśniewski (Izba Komornicza w Poznaniu)

16:20 – 16:40 Dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad
Panel 4. e-finanse
Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)

10:00 – 10:20

Problematyka prawna tzw. e-składki

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

10:20 – 10:40

Teoretyczne i praktyczne uzasadnienie funkcji systemów informatycznych służących do obsługi i zarządzania procesami budżetowymi

dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

10:40 – 11:00

Media elektroniczne na rynku turystycznym w aspekcie regulacji UE

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Jagielloński)

11:00 – 11:20

Prawne uwarunkowania ochrony własności intelektualnej i nowych technologii - aktualne problemy i perspektywy zmian. FinTech jako nowy paradygmat jednolitego rynku finansowego UE

dr Aleksandra Nadolska (Uniwersytet Gdański)

11:20 – 11:40

Gospodarstwo domowe w świecie finansów wirtualnych

dr Marta Musiał (Uniwersytet Szczeciński)

11:40 – 12:00

Techniki neuronauki poznawczej w analizie reklam e-deklaracji podatkowych

prof. dr hab. inż. Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński),
dr inż. Mateusz Piwowarski (Uniwersytet Szczeciński)

12:00 – 12:20

Założenia europejskich projektów informatycznych dotyczących transgranicznej wymiany i standaryzacji informacji o nieruchomościach

dr Maria Kaczorowska

12:20 - 12:40

Sztuczna inteligencja w innowacjach finansowych - perspektywa prawna

dr Marcin Rojszczak

12:40 - 13:00

Dyskusja

13:00 – 13:30

Przerwa kawowa

Panel 5. e-praca
Moderator: dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

13:30 – 13:50

Wpływ AI i automatyzacji na rynek pracy

dr hab. Dariusz Szostek prof. UO (Uniwersytet Opolski)

13:50 – 14:10

Zatrudnienie za pośrednictwem platform elektronicznych - szanse i zagrożenia

dr Marcin Wujczyk (Uniwersytet Jagielloński)

14:10 – 14:30

Media społecznościowe jako narzędzie selekcji kandydatów ubiegających się o pracę i ich wpływ na sprawiedliwy przebieg procesu wyboru

dr Agata Jaroszek (Uniwersytet Wrocławski)

14:30 – 14:50

Prywatność w e-pracy - formy, narzędzia i granice dopuszczalnego kontrolowania pracowników świadczących pracę przez Internet

dr Kamila Naumowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

14:50 – 15:10

Dyskusja

15:10 – 15:50

Lunch

Panel 6. e-finanse i e-ubezpieczenia
Moderator: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)

15:50 – 16:10

Jak sprzedać ubezpieczenie na życie nieśmiertelnemu? Odszkodowanie i zadośćuczynienie za utratę zdrowia oraz śmierć osoby najbliższej w dobie mind uploadingu i brain-computer interface'u

dr Kamil Szpyt (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

16:10 – 16:30

Systemy identyfikacji elektronicznej i usługi zaufania przy składaniu drogą elektroniczną sprawozdań i innych dokumentów finansowych

dr Łukasz Goździaszek (Uniwersytet Wrocławski)

16:30 – 16:50

Bitcoin – aspekty ekonomiczne

dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

16:50 – 17:10

Kompetencje cyfrowe w finansach - aspekty teoretyczne

dr Monika Rozkrut (Uniwersytet Szczeciński)

17:10 – 17:30

Strategiczne i regulacyjne aspekty dostępu do danych prywatnych dla celów publicznych

dr Dominik Rozkrut (Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Szczeciński)

17:30 Dyskusja i podsumowanie obrad
Zamknięcie 6 FPME