Młode Forum
Prawa Mediów
Elektronicznych

E-sąd, e-praca, e-finanse

Uniwersytet Szczeciński

5 października 2020 r.

To już piąta edycja!

FPME jest konferecją o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi prawa mediów elektronicznych. Subsydiarnym celem wydarzenia jest integracja przedstawicieli praktyki oraz nauki zajmujących się kwestiami związanymi z prawem mediów elektronicznych.

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Czołowe postacie świata nauki i biznesu

Źródło wiedzy dla studentów i praktyków tematu

Wydarzenie multimedialne

Projekt współfinansowanych ze środków programu „Społecznik na lata 2019-2021 - Program Marszałkowski”

Organizator
FPME

Forum Prawa Mediów Elektronicznych organizowane jest przez Instytut Nauk Prawnych i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Krajową Radę Komorniczą, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.

Miejsce
konferencji

Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych odbywa się w formie sesji posterowej. Szczegółowe informacje dostępne wkrótce.

Tematyka
konferencji

Podczas konferencji pragniemy poruszyć następujące obszary:

E-sąd

E-praca

E-finanse