Młode Forum
Prawa Mediów
Elektronicznych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Uniwersytet Wrocławski

20 marca 2024 r.

To już dziewiąta edycja!

W tym roku w ramach 9. młodego Forum Prawa Mediów Elektronicznych Studenci, Doktorancki, Aplikanci i młodzi Prawnicy zaprezentują swoje badania naukowe podczas wystąpień. Tegoroczna edycja tej ogólnopolskiej konferencji naukowej będzie przestrzenią do wymiany doświadczeń i poglądów przede wszystkim w obszarze prawnych aspektów wykorzystania nowych technologii. Konkurs abstraktów trwa do 1 marca 2024 r. Tytuł wystąpienia i abstrakt można przesłać na adres e-mail: legalnet@uwr.edu.pl. Abstrakt powinien obejmować do 200 słów. Tematyka wystąpienia powinna mieścić się w szeroko pojmowanych prawnych aspektach nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji. Abstrakt można przesłać bezpośrednio w wiadomości e-mail lub jako załącznik wraz ze swoim imieniem, nazwiskiem i ewentualnie tytułem zawodowym. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czołowe postacie świata nauki i biznesu

Źródło wiedzy
dla studentów,
jak i praktyków

Wydarzenie multimedialne

Program

20 marca 2024 r. – sala 2D

Panel I | Systemy sztucznej inteligencji

9:00 - 9:10

Powitanie, rozpoczęcie konferencji

 1. prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (UWr), mgr Agata Jałowiecka (Uwr)

9:10 - 9:25

Audyt systemów sztucznej inteligencji – czym jest i na czym powinien się opierać?

 1. mgr Klaudia Maciejewska (Uniwersytet Szczeciński)

9:25 - 9:40

Systemy sztucznej inteligencji w biznesie.

 1. mgr Agata Jałowiecka (Uniwersytet Wrocławski)

9:40 - 9:55

Opodatkowanie efektów pracy sztucznej inteligencji - utopia czy konieczność? Opodatkowanie sztucznej inteligencji (AI) w kontekście ewolucji rynku pracy jest wielowymiarowym zagadnieniem, wymagającym interdyscyplinarnej analizy prawnej, ekonomicznej oraz technologicznej.

 1. Miłosz Barłóg, Wojciech Michałowy (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

9:55 - 10:10

Sztuczna inteligencja w e-commerce. Znaczne ułatwienie dla przedsiębiorcy, czy dodatkowe wyzwanie?

 1. Wiktoria Gielniewska (Uniwersytet Wrocławski)

10:10 - 10:25

Skarga na Chat GPT w kontekście przetwarzania danych osobowych.

 1. Nina Groszkowska, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

10:25 - 10:40

Wyzwania prawne AI z perspektywy pokolenia Z.

 1. Antoni Hyla (Uniwersytet Wrocławski)

10:40 - 10:55

Algorytmiczna dyskryminacja z perspektywy prawa antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej.

 1. mgr Paweł Szorc (Uniwersytet Warszawski)

10:55 - 11:10

Instytucje obowiązkowych ubezpieczeń OC i funduszy kompensacyjnych w kreowaniu reżimu odpowiedzialności za szkody wywołane przez sztuczną inteligencję.

 1. Łukasz Nowicki (Uniwersytet Wrocławski)

11:10 - 11:30 | Przerwa

11:30 - 11:45

Podejmowanych przez ustawodawcę w Wielkiej Brytanii prób uregulowania sztucznej inteligencji na rodzimym rynku i tego jak podejście to różni się od tego przyjętego przez UE.

 1. mgr Maciej Białas (OIRP Wrocław)

11:45 - 12:00

W dobie sztucznej inteligencji (AI) i powszechnego web scrapingu.

 1. Daniel Kula (Uniwersytet Wrocławski)

12:00 - 12:15

Wyzwania prawne w zakresie ochrony danych osobowych w erze sztucznej inteligencji.

 1. Oliwia Pierzgalska (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)

12:15 - 12:30

Wokół definicji legalnej terminu „system sztucznej inteligencji”.

 1. mgr Juliusz Mroziński (Uniwersytet Wrocławski)

12:30 - 12:45

Wykorzystanie sztucznej inteligencji przez hiszpańską administrację podatkową – stan de lege lata oraz de lege ferenda.

 1. Gracjan Ciupa (Uniwersytet Wrocławski)

12:45 - 13:00

Zastosowanie sztucznej inteligencji w postepowaniu o dokonanie wpisu zastawu do rejestru zastawów.

 1. mgr Rafał Wieczerzak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

13:00 - 13:15

Rozwój sztucznej inteligencji, a rynek finansowy.

 1. Oskar Winnicki (Uniwersytet Wrocławski)

13:15 - 13:30

Ochrona danych osobowych jako wyzwanie w dobie sztucznej inteligencji.

 1. mgr Justyna Meszka (Uniwersytet Łódzki)

13:30 - 13:45 | Przerwa

Panel II | Prawo nowych technologii

13:45 - 14:00

Stosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów związanych z realizacją umów elektronicznych.

 1. mgr Sebastian Biały (Uniwersytet Wrocławski)

14:00 - 14:15

Kwalifikacja prawna plików cookie jako danych osobowych.

 1. Michał R. Kolasiński (Uniwersytet Wrocławski)

14:15 - 14:30

„Fejk newsy i dezinformacja: Wykorzystanie narzędzi prawnych do zwalczania fałszywych treści w mediach społecznościowych.”

 1. Filip Kosikorowski (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

14:30 - 14:45

Konstytucja internetu a własność intelektualna - jak Akt o usługach cyfrowych chroni dobra niematerialne?

 1. mgr Elżbieta Dziuba

14:45 - 15:00

Ochrona praw dziecka w akcie o usługach cyfrowych – analiza na przykładzie zjawiska sharentingu.

 1. mgr Aleksandra Pawełko (Uniwersytet w Białymstoku)

15:00 - 15:15

Naruszenie wizerunku przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji – analiza zjawiska i jego konsekwencji prawnych.

 1. mgr Ewelina Tomczyk (Uniwersytet Wrocławski)

15:15 - 15:45 | Przerwa

15:45 - 16:00 | Zamknięcie obrad, ogłoszenie wyników

16:00 - 17:00

Warsztat - Europejscy prawnicy w czasach LLM - wytyczne FBE w praktyce (case study)

 1. Prowadzący: r.pr. Michał Skrzywanek i mgr Damian Klimas, Sala 2D.

Zapisz się

10. Forum Prawa Mediów Elektronicznych
Zapisz się