Forum
Prawa Mediów
Elektronicznych

Prawo nowych technologii
w obliczu pandemii COVID-19

Uniwersytet Wrocławski

13-14 kwietnia 2021 r.

To już siódma edycja!

FPME jest konferecją o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi prawa mediów elektronicznych. Subsydiarnym celem wydarzenia jest integracja przedstawicieli praktyki oraz nauki zajmujących się kwestiami związanymi z prawem mediów elektronicznych.

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli: Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan ORA we Wrocławiu, Dziekan OIRP w Opolu, Dziekan OIRP w Wałbrzychu, JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czołowe postacie świata nauki i biznesu

Źródło wiedzy dla studentów i praktyków tematu

Wydarzenie multimedialne

Organizator
FPME

Konferencja organizowana przez Uniwersytet Wrocławski (CBKE oraz BPK LegalNet) Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, OIRP we Wrocławiu, Currenda Sp. z o.o. oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.

Miejsce
konferencji

Ze względu na sytuację epidemiczną, 7. Forum Prawa Mediów Elektronicznych odbędzie się w formie webinarowej. Konferencja prowadzona będzie wyłącznie online.

Udział uczestników biernych będzie możliwy jedynie w formie zdalnej.

Prezentacje będą zamieszczone i wyświetlane w systemie „clickmeeting”. Natomiast wystąpienia prelegentów odbywać się będą w formule hybrydowej, tj. część referatów będzie wygłoszona bezpośrednio z transmisją na platformie internetowej, a pozostałe -wyłącznie w formie zdalnej.

Wydarzenie będzie realizowane przy pomocy platformy „clickmeeting” (www.clickmeeting.com).

Tematyka
konferencji

Podczas konferencji pragniemy poruszyć obszary związane z prawem nowych technologii w obliczu pandemii COVID-19.

Program

9:00 Uroczyste otwarcie 7. FPME
dr hab. Jacek Przygodzki, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Panel 1. Cyfryzacja sądownictwa w czasach pandemii
Moderator: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK

9:10

Rozprawa na odległość z dowolnej lokalizacji (prowadzona w całości lub w części zdalnie)

SSO Wojciech Łukowski, Krzysztof Kamiński (CKIS)

9:30

Funkcjonowanie Sądów w czasie epidemii - rozwiązania szczególne

SSO Grzegorz Karaś

9:50

Mediacja w czasach COVID w kontekście komunikacji elektronicznej

dr Arkadiusz Bieliński

10:10

Automatyzacja sądownictwa oparta o dane - podstawa prawna i wyzwania

mec. Maria Dymitruk (OIRP Wrocław)

10:30

Zdalna reprezentacja przed sądem jako wyzwanie dla profesjonalnego pełnomocnika i angielskie Remote Advocacy Principles jako przykład dobrej praktyki

mec. Izabela Konopacka (OIRP Wrocław)

10:50

Forma ugody mediacyjnej w czasie pandemii

dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR

11:10

Doręczenia elektroniczne

dr hab. Anna Kościółek, prof. UR

11:30

Komunikacja elektroniczna

dr hab. Dariusz Szostek prof. UO, dr Anna Zalesińska

11:50

COVID-19 a informatyzacja postępowania egzekucyjnego

Marcin Borek, Piotr Leśniewski

12:10

AI na usługach Wymiaru Sprawiedliwości - szansa czy zagrożenie

Sebastian Szczepański (Prezes Currenda Sp. z.o.o)

12:30

Samorząd radców prawnych a cyfryzacja sądownictwa w czasach pandemii

Tomasz Scheffler (dr hab. prof. UWr)

12:50 - 13:20

Dyskusja

13:20 - 13:30

Przerwa

Panel 2. Ochrona danych osobowych w czasach pandemii
Moderator: dr Gabriela Bar

13:30

Paneuropejskie aplikacje do śledzenia kontaktów w trakcie pandemii. Analiza przyczyn i skutków katastrofy

dr hab. Wojciech Wiewiórowski (EROD)

14:00

Technologia w walce z koronawirusem - 7 Filarów Zaufania

mec. Wojciech Klicki (Panoptykon)

14:20

STOP COVID – ProteGO Safe a ochrona prywatności. Wnioski z audytów aplikacji

dr Paweł Litwiński (Barta Litwiński), Agnieszka Krzyżak (INP PAN)

14:40

Kwarantanna Domowa i STOP COVID – ProteGO Safe – stosowanie aplikacji mobilnych podczas pandemii COVID-19

dr Dominik Lubasz, Adrianna Michałowicz (Lubasz i Wspólnicy)

15:00

Pandemia COVID-19 a rekomendacje EROD

dr Michał Czerniawski (EROD)

15:20

Praca zdalna – wyzwania bezpieczeństwa danych i prywatności w dobie COVID?

mec. Maciej Gawroński

15:20 - 16:00

Dyskusja

16:00 - 17:30

Warsztat: Tarcza antykryzysowa w praktyce

SSR Monika Biała, Agata Galicka

Panel 3. E-zdrowie w dobie pandemii Covid-19
Moderator: dr Katarzyna Tomaszewska, Damian Klimas

9:00

Odpowiedzialność karna za skutki błędów medycznych w świetle najnowszych przepisów min. wydanych w okresie pandemii

dr hab. Rafał Kubiak prof. UŁ

9:30

Elektroniczna dokumentacja medyczna w praktyce. Wybrane zagadnienia

dr hab. Kinga Flaga - Gieruszyńska prof. US, dr Joanna Szuberla

10:00

E-wizyta w dobie COVID-19 a prawa pacjenta

prof. dr hab. Joanna Haberko

10:30

Teleporady w czasach COVID-19 a ochrona danych osobowych pacjentów

dr Aleksandra Klich

11:00

Prawne aspekty wykorzystywania biometrii do zwalczania pandemii COVID-19

dr Sylwia Kotecka-Kral

11:30

Prawo do zdrowia a sztuczna inteligencja w systemie ochronnym tworzonym przez organizacje międzynarodowe

dr hab. Marek Świerczyński prof. UKSW, dr Zbigniew Więckowski

12:00 - 12:45

Dyskusja

12:45 - 13:30

Przerwa

13:30 - 15:30

Panel dyskusyjny: Prawo do prywatności w dobie Covid-19
Moderator: Damian Klimas

Paneliści:
dr Marlena Sakowska-Baryła
mec. Marta Kruk
dr Dominik Lubasz
dr Michał Czerniawski
dr Krzysztof Wygoda

Tematyka panelu: Co pandemia zmieniła w ochronie danych?

Moderator podsumuje wystąpienia z panelu Ochrona danych w czasach pandemii podczas pierwszego dnia 7. FPME.

Paneliści omówią zagrożenia dla prywatności w dobie pandemii, największe trudności z perspektywy ochrony danych, zagrożenia wynikające z „pandemicznej transformacji” w tym. m.in. pracy oraz nauki zdalnej.

Przewiduje się także dyskusję dotyczącą wykorzystania nowych technologii do walki z pandemią tj. aplikacje „covidowe” oraz paszporty szczepień (Digital Green Certificate).

W trakcie panelu uczestnicy bierni mogą zadawać pytania panelistom.

15:30 Zamknięcie 7. FPME

16:00 - 17:30

13 kwietnia 2021

Warsztaty: Tarcza Antykryzysowa w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem e-rozpraw

Dowiedz się więcej

13:30 - 15:30

14 kwietnia 2021

Panel dyskusyjny: Prawo do prywatności w dobie
COVID-19

Dowiedz się więcej

Zapisz się na konferencję

Termin rejestracji upływa 12 kwietnia 2021 r.
Zapisz się