Młode Forum
Prawa Mediów
Elektronicznych

Prawo nowych technologii
w obliczu pandemii COVID-19

Uniwersytet Wrocławski

12 kwietnia 2021 r.

To już szósta edycja!

FPME jest konferecją o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi prawa mediów elektronicznych. Subsydiarnym celem wydarzenia jest integracja przedstawicieli praktyki oraz nauki zajmujących się kwestiami związanymi z prawem mediów elektronicznych.

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli: Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan ORA we Wrocławiu, Dziekan OIRP w Opolu, Dziekan OIRP w Wałbrzychu, JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czołowe postacie świata nauki i biznesu

Źródło wiedzy dla studentów i praktyków tematu

Wydarzenie multimedialne

Organizator
FPME

Konferencja organizowana przez Uniwersytet Wrocławski (CBKE oraz BPK LegalNet) Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, OIRP we Wrocławiu, Currenda Sp. z o.o. oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.

Miejsce
konferencji

Ze względu na sytuację epidemiczną, 6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych odbędzie się w formie webinarowej. Konferencja prowadzona będzie wyłącznie online.

Udział uczestników biernych będzie możliwy jedynie w formie zdalnej.

Prezentacje będą zamieszczone i wyświetlane w systemie „clickmeeting”. Natomiast wystąpienia prelegentów odbywać się będą w formule hybrydowej, tj. część referatów będzie wygłoszona bezpośrednio z transmisją na platformie internetowej, a pozostałe -wyłącznie w formie zdalnej.

Wydarzenie będzie realizowane przy pomocy platformy „clickmeeting” (www.clickmeeting.com).

Tematyka
konferencji

Podczas konferencji pragniemy poruszyć obszary związane z prawem nowych technologii w obliczu pandemii COVID-19.

Program

8:30 - 8:45

Oficjalne rozpoczęcie Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Panel 1. Prawo autorskie i prawo do prywatności

8:45 - 9:00

Społeczne ramy prawa autorskiego – czy potrzeba zmian?

Mikołaj Reszkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

9:00 - 9:15

Funkcjonowanie Sądów w czasie epidemii - rozwiązania szczególne

mgr Karolina Nawłatyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

9:15 - 9:30

Jak nie wpaść w Kanał (Sportowy) - o odpowiedzialności za bezpodstawne zgłoszenie internetowego naruszenia praw autorskich do dostawcy usług pośredniczących

mgr Martyna Mielniczuk-Skibicka, mgr Rafał Skibicki (Uniwersytet Wrocławski)

9:30 - 9:45

Sztuka 3.0- prawo autorskie w erze sztucznej inteligencji

mgr Aleksandra Bar (Uniwersytet Wrocławski)

9:45 - 10:00

Sharenting a prawo dzieci do prywatności

mgr Łukasz Dziura (Uniwersytet Jagielloński)

10:00 - 10:15

Ochrona danych osobowych w dobie pracy zdalnej

Maciej Śmigielski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

10:15 - 10:30

Dane osobowe zamiast zapłaty ceny w ramach dostarczania usług przez przedsiębiorcę chmurowego – wokół kontrowersji dyrektywy 2019/770

mgr Natalia Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

10:30 - 10:45

Czy RODO wystarczająco chroni neurodane? – problem ochrony prywatności w neurotechnologii oraz możliwe rozwiązania legislacyjne

Laura Słocka (Uniwersytet Wrocławski)

10:45 - 11:00

Dyskusja i podsumowanie Panelu 1

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

Panel 2. Nowe technologie w różnych obszarach prawa

11:00 - 11:15

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do oceny zdolności kredytowej w perspektywie dostępu do informacji o rachunku płatniczym

Weronika Mróz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

11:15 - 11:30

New Competition Tool - (utracona) szansa na rozwiązanie algorytmicznych problemów prawa konkurencji

mgr Filip Wiaderek (Uniwersytet Łódzki)

11:30 - 11:45

Smart kontrakty – przyszłość prawa umów?

Sandra Hadrowicz (Uniwersytet Warszawski)

11:45 - 12:00

Kontrola w antysmogowa, z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego, w polskim systemie prawnym

mgr Tobiasz Gajda (Uniwersytet Wrocławski)

12:00 - 12:15

Zdolność patentowa aplikacji do wideorozmowy

mgr Barbara Krzyżewska (Uniwersytet Warszawski)

12:15 - 12:30

LegalTech w kancelarii komorniczej w dobie pandemii COVID-19

mgr Klaudia Maciejewska (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego)

12:30 - 12:45

Technologie informacyjno-komunikacyjne w opiece zdrowotnej - rozwiązania z zakresu e-zdrowia

Aleksandra Bartnicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

12:45 - 13:00

Dyskusja i podsumowanie Panelu 2

13:00 - 13:45

Przerwa obiadowa

Panel 3. E-wymiar sprawiedliwości

13:45 - 14:00

E-wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych jako przykład rozwoju nowych technologii w sferze publicznej

Karolina Lasota (Uniwersytet w Białymstoku)

14:00 - 14:15

Skutki elektronizacji dla realizacji zasady równości stron postępowania cywilnego

mgr Anna Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński)

14:15 - 14:30

E-rozprawa obecnie w procesie cywilnym i w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899)

Alicja Rybak (Uniwersytet Wrocławski)

14:30 - 14:45

Czy analiza predykcyjna stanowi zagrożenie dla władzy sądowniczej?

Paweł Michalik (Uniwersytet Szczeciński)

14:45 - 14:55

Dyskusja i podsumowanie Panelu 3 oraz zakończenie 6 m.FPME

15:00 - 16:30

SEMINARIUM NAUKOWE „e-Nauczanie – incydent czy przyszłość?”

15:00 - 16:30

Seminarium naukowe e-Nauczanie
- incydent czy przyszłość?

I Panel dyskusyjny „Prawo mediów elektronicznych i inne przedmioty
prawnicze o IT”
Moderator: Łukasz Goździaszek

1. Przedmioty akademickie związane z prawem mediów elektronicznych - stan obecny i perspektywy

2. Zbiorcza prezentacja wyników ankiety „Prawo mediów elektronicznych w wybranych ośrodkach akademickich w 2020 r.”

II Panel dyskusyjny „E-nauczanie”
Moderator: Maria Dymitruk

1. Prawo mediów elektronicznych w świetle celów i zadań Innovation in Law Studies Alliance (ILSA)”

2. Metody kształcenia na odległość w czasach COVID-19

Główni dyskutanci:

US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński, Prorektor ds. Organizacji)

dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski, Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej)

prof. UO dr hab. Dariusz Szostek (Uniwersytet Opolski, Kierownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii)

Zapisz się na konferencję

Termin rejestracji upływa 12 kwietnia 2021 r.
Zapisz się